Pobierz Regulamin Zawodów OSP

"Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności:

- mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
- ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,
- popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
- przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla."

Zapraszamy do wnikliwego zapoznania się ze wszystkimi przepisami i życzymy samych I miejsc.