Mlodziezowa-druzyna-pozarnicza-kroscienko-katyZapraszamy do lektury artykułu autorstwa dh. Czesława Kosiby (byłego Prezesa ZO województwa małopolskiego ZOSP RP), który ukazał się na łamach czasopisma "Strażak". Rzecz się tyczy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

"Członkowie MDP powinni wiedzieć: jakie umundurowanie ich obowiązuje, jak powinni mieć naszyte emblematy i dystynkcje oraz naszywki specjalności, jak powinien wyglądać i do czego służy proporczyk, a także znać musztrę. Ten artykuł może pomóc opiekunom MDP i młodzieży."

Na zawodach

Obserwowałem niedawno gminne zawody sportowo-pożarnicze. Impreza przeprowadzona była sprawnie organizacyjnie. Dopisała pogoda oraz licznie zgromadzona publiczność. W zawodach wystartowały wszystkie OSP z gminy w kategorii mężczyzn oraz chłopców. Jedna OSP wystawiła drużynę dziewcząt. Szkoda jednak, że na oficjalne otwarcie zawodów drużyny nie zostały wprowadzone na stadion w szyku. Każda ustawiała się na stadionie jak chciała. Po złożeniu meldunku nie było ceremonii wciągnięcia flagi na maszt. Podobnie wyglądało zakończenie zawodów. Meldunek, podsumowanie, wręczanie nagród, okolicznościowe przemówienia z gratulacjami i komenda „W tył – ROZEJŚĆ SIĘ”, jak na zbiórce szkoleniowej OSP. Szeregi zawodników rozproszyły się więc w nieładzie. Szkoda, że obowiązujące aktualnie regulaminy zawodów sportowo-pożarniczych nie przewidują na szczeblu gminnym sprawdzianu musztry. Według mnie ten stopień zawodów nadaje się do tego celu najbardziej. Za parę lat efekty tych zaniedbań będą widoczne.

Wobec takiego sposobu postępowania możemy założyć, że w niedalekiej przyszłości nasi następcy nie poradzą sobie z wykonaniem zwrotów w miejscu, a równoczesne zatrzymanie będzie ich wielką kompromitacją. Zlikwidowany powszechny obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej w Rzeczypospolitej również się do tego przyczyni. Młodzi druhowie, którzy nie byli w wojsku, mają problemy z zachowaniem się w mundurze oraz z musztrą. Nie bardzo sobie radzą z obowiązującymi w Związku regulaminami. Najwyższa pora rozpocząć pracę od podstaw, zaczynając od najmłodszych członków MDP. Po dokonaniu zmian w statucie swojego stowarzyszenia można skupiać się już na siedmiolatkach. Niewątpliwy wpływ na budowanie dyscypliny wewnątrzorganizacyjnej ma przestrzeganie zasad umundurowania wśród członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Opisane wcześniej zawody to potwierdziły. Młodzież ubrana była różnorodnie, nieregulaminowo oraz stosowała nieobowiązujące już elementy umundurowania.

Umundurowanie

Zgodnie z obowiązującym od roku 2000 regulaminem umundurowania w podstawowy skład ubioru MDP wchodzą:

koszula w kolorze czerwonym z guzikami oksydowanymi i ciemnogranatowymi pagonami, na które powinny być naszyte emblematy w kolorze srebrnym,

szorty w kolorze czarnym dla chłopców i dziewcząt,

spodnie w kolorze czarnym dla chłopców,

bluza w kolorze czarnym dla chłopców i dziewcząt,

spódnica w kolorze czarnym dla dziewcząt,

obuwie sportowe w kolorze czarnym,

podkolanówki w kolorze białym,

krawat w kolorze czarnym.

 

Nakryciem głowy MDP dla dziewcząt i chłopców jest czapka dżokejka w kolorze czerwonym. Nad daszkiem dżokejki w formie prostokąta powinien być naszyty, zgodnie z uchwałą nr 65/XIII/2006 Zarządu Głównego Związku OSP RP z 2 marca 2006 r. nowy znak graficzny młodzieżowych drużyn pożarniczych. (fot. nr 1 i 2). Poprzednio obowiązujący znak graficzny należy więc już wymienić na nowy. (fot. nr 3)

 

Obowiązujące wzory ubiorów MDP przedstawiają zdjęcia nr 4 i 5. Prezentowane na zdjęciach wzory ubioru MDP można nosić podczas:

występowania w charakterze przedstawiciela MDP na oficjalnych spotkaniach i uroczystościach strażackich, religijnych i świeckich,

apeli, wart i innych ważnych wydarzeń na obozach MDP,

uroczystych zbiórek MDP.

Uchwałą nr 40/VIII/2004 Zarządu Głównego Związku OSP RP z 16 grudnia 2004 r. wprowadzono do użytkowania w podstawowym zestawie umundurowania „kurtkę w kolorze czerwonym z odpinaną podpinką” (fot. nr 6). Zapis ten jest uzupełnieniem rozdziału. l pkt 5 ust. i Regulaminu Umundurowania.

Regulamin dopuszcza również noszenie o-bowiązujące-
go przed 2000 rokiem poprzedniego zestawu ubioru MDP (niebieska wiatrówka, spódnica lub spodnie czarne) do czasu naturalnego jego zużycia. Chyba już najwyższy czas, aby przestać ich użytkować.

Niestety, w regulaminie nic nie wspomniano o zestawie ekwipunku dla MDP (hełmie, pasku i toporku z pochewką). Hełm widoczny jest za to na wcześniej już prezentowanym zdjęciu.

Emblematy i dystynkcje

W § 2, pkt 1, ust. a i b regulaminu nakłada się obowiązek noszenia przez członków MDP emblematów i dystynkcji haftowanych czarną nitką na czerwonym tle na czapkach dżokejkach i koszulach. Natomiast przy bluzach koloru czarnego, zgodnie z §2 pkt 2 regulaminu, powinno nosić się dystynkcje haftowane czerwoną nitką na czarnym tle. Dystynkcje MDP nosi się na lewym rękawie tak, aby górna ich krokiewka znajdowała się 5 cm poniżej górnego szwu rękawa. Regulamin, niestety, nie określa wielkości krokiewek i odległości pomiędzy nimi. Aby ułatwić sobie strażackie życie, podaję kilka nieobowiązujących rad:

dystynkcja funkcji (krokiewka) powinna mieć ramiona o długości 40 mm i szerokości 5 mm,

kąt rozwarcia ramion krokiewki powinien wynosić 90°,

końce ramion krokiewki powinny być równoległe do bocznych krawędzi rękawa,

odstęp pomiędzy krokiewkami powinien wynosić 4 mm,

dystynkcje funkcji (krokiewki) powinny być symetrycznie rozmieszczone na rękawie (fot. nr 7 i 8).

Naszywki specjalności

Zgodnie z regulaminem umundurowania członkowie MDP mają prawo do noszenia na ramieniu prawego rękawa (koszuli, bluzy i kurtki) naszywek szesnastu różnych specjalności wprowadzonych do stosowania uchwałą nr 150/26/2006 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z 9 lutego 2006 r. w sprawie „Regulaminu specjalności pożarniczych”.

Naszywka ma kształt prostokąta o wymiarach 6 cm x 3 cm. Wykonana jest z płótna lub filcu. Dla każdej z czterech grup wiekowych zastosowano różnokolorowe tła.

Tłem żółtym oznaczono „KANDYDATÓW” – specjalności: Florek, Wojtek, strażak Sam i Żarek;

Tło zielone przydzielono „ISKIERKOM” – specjalności: łącznikowy-zwiadowca, znawca zasad przeciwpożarowych, pomocnik strażaka i specjalista podręcznego sprzętu gaśniczego;

Tło niebieskie zarezerwowano „PŁOMYKOM” – specjalności: ratownik, organizator pracy sportowej, przodownik wyszkolenia pożarniczego i organizator pracy prewencyjnej;

Tło czerwone mają „OGNIKI” – specjalności: strażak-technik, strażak-mechanik, strażak-animator i strażak-opiekun.

Naszywki – oznaki specjalności MDP nosi się w następujący sposób: jedną zdobytą oznakę specjalności MDP umieszcza się symetrycznie 5 cm poniżej wszycia rękawa,

w przypadku zdobycia dwóch specjalności umieszcza się je obok siebie, w jednym rzędzie, 5 cm poniżej wszycia rękawa,

w przypadku zdobycia kolejnych specjalności stosuje się zasadę, że każda z nich umieszczana jest symetrycznie, poniżej w następnych rzędach (po 2 w rzędzie – w poziomie),

w przypadku zdobycia nieparzystej liczby specjalności, naszywkę ostatnią umieszcza się symetrycznie poniżej dwóch naszywek przedostatniego rzędu (fot. nr 9),

najbliżej wszycia rękawa nosi się zawsze oznaki specjalności grupy młodszej.

W celu nadania odpowiedniej rangi członkom OSP i zarządów oddziałów Związku OSP RP, którzy opiekują się, prowadzą drużyny MDP i odpowiadają za ich pracę Zarząd Główny Związku OSP RP Uchwałą nr70/XIV/2006 r. z 9 maja 2006 r. wprowadził do stosowania wzór naszywki – oznaki specjalności „opiekun MDP”
Zgodnie z § 3 pkt 1 naszywkę specjalności opiekun MDP (fot. nr 10 i 11) członkowie OSP i zarządów oddziałów Związku OSP RP umieszczają symetrycznie na lewym rękawie kurtki ubiorów galowego i wyjściowego w odległości 15 cm od krawędzi dolnej. do Regulaminu Umundurowania.

Proporzec

Należy też Szanownych Czytelników poinformować o proporcu MDP. Powinien on stać się ważnym symbolem w każdej z 6851 młodzieżowych drużyn pożarniczych (wg danych wprowadzonych do raportu „System OSP” na dzień 8.08.2009 r.) działających na terenie kraju. Stanowi to około 43 % ogólnej liczby OSP wg danych wspomnianego raportu. Nie możemy mieć więc powodu do dumy.

„Regulamin proporca MDP” został wprowadzony w życie uchwałą nr 86/XIX/2007 Zarządu Głównego Związku OSP RP z 20 czerwca 2007 r. Według regulaminu proporzec jest własnością MDP. Ma kształt trójkąta równoramiennego o wymiarach: podstawa – 40 cm, wysokość – 60 cm. Główna strona proporca – awers (fot. nr 12), jest obowiązująca dla wszystkich. Opracowanie zaś rewersu pozostaje w gestii danej MDP. Jest przenoszony za pomocą drzewca o długości 180 cm. Proporzec nadaje zarząd ochotniczej straży pożarnej. Zatem zachęcam zarządy OSP do nadawania tych symboli swoim następcom. Posiadanie proporca, podobnie jak sztandaru, będzie integrować, usamodzielniać i wpływać na kształtowanie właściwej postawy przypisanej ochotniczej korporacji strażackiej.

Legitymacje MDP

Uchwałą nr 49/9/2008 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z 16 grudnia 2008 r. wprowadziło do stosowania „Regulamin wzorcowy młodzieżowej drużyny pożarniczej”, w którym określono sposób powołania, cele, zadania i strukturę drużyny. Wymieniono też prawa i obowiązki członków, wzory deklaracji i legitymacji członkowskiej (fot. nr 13) oraz rotę ślubowania. Niewątpliwie, będzie to bardzo pomocne w pracy opiekunów MDP, a tam, gdzie ich jeszcze nie wyznaczono, również dla zarządów OSP.

Wszystkie wymienione w artykule regulaminy, przepisy, znaki można odszukać na stronie internetowej Związku OSP RP, a poprzez biura oddziałów Związku i ich filie dotrzeć do obowiązujących uchwał. Nie traćmy więc czasu. Zbliżające się jesienne dni przeznaczmy – chociaż częściowo – na pracę z naszymi następcami.

fot. nr 1
fot. nr 1
fot. nr 2
fot. nr 3
fot. nr 3
fot. nr 4
fot. nr 5
fot. nr 5
fot. nr 6
fot. nr 7
fot. nr 7
fot. nr 8
fot. nr 9
fot. nr 9
fot. nr 10
fot. nr 11
fot. nr 11
fot. nr 12
fot. nr 13
fot. nr 13

 

Czesław Kosiba
Fot. i rys.: archiwum
Fot. nr 2 i 11 oraz rys.nr 7,8,9 – autor"

źródło: strazak.org.pl/content/view/1260/443/