walne_2007_02_10

Zdjęcie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się 2 lutego 2007 roku.

Od lewej: Łukasz Koterba, Paweł Grywalski, Zbigniew Knutelski, Jarosław Stróżczyk, Bogdan Chrobak, Bronisław Knapczyk, Kazimierz Cepuch, Bogusław Waksmundzki, Stanisław Gawęda, Wojciech Morawczyński, Tadeusz Stróżczyk, Stanisław Biel, Rafał Ciesielka, Władysław Ciesielski, Dariusz Pichniarczyk

Dolny rząd od lewej: Piotr Błażusiak, Śp. Józef Ciesielka, Józef Dudka, Stanisław Gabryś, Władysław Koterba, Andrzej Koterba, Józef Chrobak, Jan Błażusiak, Bogdan Gabryś, Roman Gabryś i Jan Koterba

1

Błażusiak Jan

2

Błażusiak Kazimierz

3

Błażusiak Marian - Członek honorowy

4

Błażusiak Piotr

5

Cepuch Jan

6

Cepuch Józef

7

Cepuch Piotr

8

Chlipała Artur

9

Chrobak Bogdan

10

Chrobak Józef

11

Ciesielka Rafał

12

Ciesielski Sławomir

13

Ciesielski Władysław

14

Dudka Józef

15

Dyda Jakub

16

Dyda Jan

17

Dyda Krzysztof

18

Dyda Marek

19

Dziurny Mateusz

20

Gabryś Bogdan

21

Gabryś Robert

22

Gabryś Roman

23

Gabryś Stanisław - Prezes honorowy

24

Gabryś Stanisław II

25

Gawęda Stanisław - Członek honorowy

26

Grywalski Paweł

27

Knapczyk Bronisław - Prezes honorowy

28

Knutelska Iwona

29

Knutelski Zbigniew

30

Koterba Agnieszka

31

Koterba Andrzej

32

Koterba Jan

33

Koterba Józef

34

Koterba Łukasz

35

Koterba Maciej

36

Koterba Mariusz

37

Koterba Michał

38

Koterba Władysław

39

Kozielec Tomasz

40

Mszanik Grzegorz

41

Mszanik Kazimierz

42

Pichniarczyk Dariusz

43

Potaśnik Andrzej

44

Pytel Andrzej

45

Stróżczyk Jarosław

46

Stróżczyk Tadeusz

47

Tkaczyk Marcin

48

Waksmundzki Andrzej

49

Waksmundzki Grzegorz

50

Waksmundzki Jan

51

Waksmundzki Krzysztof

52

Waksmundzki Michał

53

Waksmundzki Wojciech

54

Wolski Artur

55

Wolski Szymon

1 Błażusiak Jan
2 Błażusiak Kazimierz
3 Błażusiak Piotr
4 Cepuch Jan
5 Cepuch Józef
6 Cepuch Piotr
7 Chrobak Bogdan
8 Chrobak Józef
9 Wolski Szymon
10 Ciesielka Rafał
11 Ciesielski Sławomir
12 Ciesielski Władysław
13 Dudka Józef
14 Dyda Jakub
15 Dyda Jan
16 Dyda Krzysztof
17 Dyda Marek
18 Gabryś Bogdan
19 Gabryś Robert
20 Gabryś Roman
21 Gabryś Stanisław I - Prezes Honorowy
22 Gabryś Stanisław II
23 Grywalski Paweł
24 Knapczyk Bronisław - Prezes Honorowy
25 Knutelski Zbigniew
26 Koterba Andrzej
27 Koterba Jan
28 Koterba Józef
29 Koterba Łukasz
30 Koterba Maciej
31 Koterba Mariusz
32 Koterba Michał
33 Koterba Władysław
34 Mszanik Grzegorz
35 Mszanik Kazimierz
36 Pichniarczyk Dariusz
37 Potaśnik Andrzej
38 Pytel Andrzej
39 Stróżczyk Jarosław
40 Stróżczyk Tadeusz
41 Waksmundzki Andrzej
42 Waksmundzki Jan
43 Waksmundzki Krzysztof
44 Waksmundzki Michał
45 Waksmundzki Wojciech
46 Wolski Artur

47 Chlipała Artur

48 Kozielec Tomasz