OSP Kąty w projekcie "Obywatelskie OSP"

fio

Europejska Fundacja Rozwoju wraz z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie w okresie 01.05.2015r. - 30.11.2016r. realizują projekt pn. "Obywatelskie OSP". Celem programu jest przeprowadzenie badań jakościowych nad szeroko rozumianą działalnością obywatelską Ochotniczych Straży Pożarnych. Jedną z jednostek uczestniczących w Projekcie jest OSP Kąty.

W okresie 1.05.2015-30.06.2015 trwała rekrutacja 100 Ochotniczych Straży Pożarnych posiadających siedzibę na terenie Województwa Małopolskiego, (5 z terenu powiatu nowotarskiego) do udziału w I etapie badań jakościowych dotyczących szeroko rozumianej działalności obywatelskiej oraz współpracy ze środowiskami lokalnymi (samorząd, NGO ,obywatele) tj. w indywidualnych wywiadach pogłębionych (IDI).

Badania przeprowadzone zostały w ramach projektu „Obywatelskie OSP” realizowanego przez Europejską Fundację Rozwoju wspólnie z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego. Wywiady pogłębione realizowane są na podstawie opracowanego scenariusza zawierającego pytania badawcze pogrupowane w zagadnieniach tematycznych dotyczących działalności OSP. Wywiady pogłębione, przeprowadzone zostały przez przeszkolonych ankieterów z osobami aktywnie działającymi w Ochotniczych Stażach Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego mającymi rzeczywisty wpływ na działalność organizacji (przy wykorzystaniu dyktafonów cyfrowych celem późniejszej transkrypcji i analizy przekazywanych treści). 

Wywiad pogłębiony z ramienia naszej OSP przeprowadzony został z prezesem Krzysztofem Waksmundzkim.

 

Wywiad pogłębiony, przeprowadzony został z prezesem Krzysztofem Waksmundzkim.