manewry-katy-2013-1W niedzielę 19 maja 2013 roku na terenie sołectwa Kąty – Niwki odbyły się Gminne Manewry Ochotniczych Straży Pożarnych. W manewrach strażackich uczestniczyły wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem. Po przeprowadzonym krótkim szkoleniu BHP i omówieniu założeń i celów ćwiczeń, druhowie przystąpili do części praktycznej. Podczas pozorowanych sytuacji, strażacy mieli za zadanie wykonanie czynności spotykanych przy pożarach: dojazd do miejsca zdarzenia, budowę linii głównej, linii gaśniczych, linii zasilających, podanie prądów wody w obronie oraz w natarciu. Kierowcy przećwiczyli jazdę samochodem gaśniczym oraz obsługę autopomp.

Po zakończeniu czynności praktycznych ćwiczeń na zbiórce odbyło się podsumowanie ćwiczeń.  Wójt Stanisław Gawęda podziękował za sprawne przeprowadzenie ćwiczeń, zaś Komendant Gminny asp. Sztab. Piotr Oleś oraz Prezes Gminnego Oddziału ZOSP RP p. Janusz Piwoni omówili przebieg ćwiczeń, zwracając także uwagę na popełnione błędy. Ćwiczenia to właśnie czas na wyeliminowanie błędów i poprawienie zachowań strażaków podczas akcji ratowniczo- gaśniczych.  Szkolenia tego rodzaju przyczyniają się do wzrostu kwalifikacji zarówno ratowników, jak i dowódców OSP oraz umożliwiają usprawnienie procesu współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami. W wyniku ćwiczeń zweryfikowano m.in. łączność i sprawność takich urządzeń jak radiotelefony nasobne i radiostacje samochodowe. Przeprowadzone działania przyczyniły się do lepszego przygotowania strażaków na wypadek wystąpienia realnego zagrożenia.