31 lipca 2014 roku druhowie z OSP Kąty oraz strażacy z pozostałych jednostek OSP z terenu gminy brali udział w ćwiczeniach w komorze rozgorzeniowo - dymowej, która przyjechała do Nowego Targu z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Krakowie. Trening odbywa się w całkowicie realnym środowisku „żywego” ognia, naturalnej dla pożaru temperatury i ograniczonej widoczności.

 


film zmontowany ze zdjęć i filmów nagranych przez jednego z druhów OSP Kąty oraz filmu autorstwa Łukasza Górszczyka z JRG 1 Kraków (od 1.30s do 4.17s)

cały film autorstwa Łukasza Górszczyka poniżej, szczególnie polecamy przyjrzeć się filmowi od 2.57 s


Trenażer Mobile BSA ML-2000 jest najbardziej zaawansowanym technologicznie, sterowanym komputerowo, zasilanym gazem systemem szkolenia strażaków i ratowników. Komora zamontowana jest na naczepie siodłowej posiadającej dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych. Dzięki temu, komorę można dostarczyć w celu przeprowadzenia szkolenia w niemal dowolne miejsce. Ponieważ komora jest jednostką energetycznie autonomiczną, jest całkowicie niezależną od istnienia przyłącza gazowego lub elektrycznego. Trening odbywa się w całkowicie realnym środowisku „żywego” ognia, naturalnej dla pożaru temperatury i ograniczonej widoczności. Zasadniczym elementem trenażera jest naczepa, na której został przytwierdzony kontener ISO 40, o wymiarach ok. 12.192 x 2.438 mm, zamontowana na podwoziu siodłowym, wysokość całkowita maksymalnie 3.800 mm wraz z wysuwaną częścią boczną dla zwiększenia powierzchni szkoleniowej, chowaną na czas transportu, całość dopuszczona do ruchu na drogach publicznych zgodnie z prawem ruchu drogowego.

Po jednej stronie znajduje się wysuwane poszerzenie pozwalające na zwiększenie kubatury ćwiczebnej o ok. 50% i zawiera kabinę dyspozytorską.Strefa przeznaczona do ćwiczeń pożarniczych jest we wnętrzu podzielona na cztery pomieszczenia: kabina dyspozytorska, dwie kabiny ćwiczebne i kabina techniczna oraz mała kabina techniczna pod schodami. Dostęp do kabin ćwiczebnych kontenera zapewniony jest przez dwoje bocznych, zewnętrznych drzwi oraz przez ryglowany właz dachowy dzięki umieszczonym schodom. Na dach kontenera można wchodzić po zewnętrznie usytuowanej drabinie. Wychylna poręcz wokół całej dostępnej użytkownikowi powierzchni dachu zapewnia ochronę przed spadkiem ćwiczącego na ziemię. Trenażer zasilany jest propanem, nie powoduje skażenia środowiska. Szkolenia można więc prowadzić bez szczególnego wyboru i przygotowania miejsca do ustawienia trenażera, ponieważ jego praca nie wpływa na otoczenie. Po szkoleniu nie ma dodatkowych kosztów i pracy w zakresie utylizacji pozostałych po pożarze węglowodorów. Do gaszenia w szkoleniach stosowana jest wyłącznie woda (jako medium gaśnicze), co nie powoduje zwiększania kosztów szkolenia, oraz nie wpływa na środowisko. Sterujący trenażerem system komputerowy przelicza podawaną wodę na skuteczność mediów stosowanych do gaszenia pożarów. Zastosowany w trenażerze system komputerowy daje instruktorom możliwość samodzielnego projektowania scenariuszy zdarzenia (pożarów klas A, B i C), oraz nieograniczonego powtarzania dokładnie tego samego scenariusza (porównywania zachowań szkolonych i stosowanych taktyk wielu grup w tym samym scenariuszu, oraz odwrotnie - zachowanie jednej grupy w wielu scenariuszach). Trenażer BSA ML-2000 daje więc możliwość nie tylko prowadzenia szkoleń, ale również sprawdzenia cech i możliwości psychofizycznych osób szkolonych, ich zachowań w miejscu pełnego zadymienia, wysokiej temperatury, dużego hałasu, nagłych zmian warunków i sytuacji. Dzięki automatyzacji programowania przy użyciu czujników znajdujących się w punktach pożarowych, płomień reaguje w realistyczny sposób na akcję gaśniczą, gdzie środkiem gaśniczym jest woda. Pożar gaśnie, jeśli woda w wyznaczonym czasie zostanie prawidłowo użyta do gaszenia zasymulowanego pożaru. W sposób prawidłowy oznacza tutaj: obszar pożaru zostanie przez odpowiednio długi czas poddawany odpowiedniemu podawaniu wody i chłodzeniu. Jeżeli po ugaszeniu pożaru nie nastąpi w określonym czasie akcja schładzania obszaru pożaru, nastąpi ponowny zapłon na wcześniej ustawionych parametrach. - źródło: krakow112.pl
zdjęcia autorstwa innych jednostek OSP pokazujące trenażer i strażaków w akcji