Zarząd OSP Kąty zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie tzw. 1% czyli jednej setnej części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wskazanej przez siebie jednostce.

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2011 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

  1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS:  0000116212.
    UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
  2. W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy  „Cel szczegółowy 1%". Wystarczy podać skróconą nazwę jednostki: OSP Kąty, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Kąty 23a

1procent

Apel kierujemy przede wszystkim do strażaków ochotników, członków wspierających oraz mieszkańców naszych miejscowości i sympatyków OSP Kąty.

Początek nowego roku 2012 to czas rozliczania podatków za 2011 rok. Jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Związku OSP RP  poprzez odpis na naszą rzecz 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.