6 grudnia 2011 r. sześciu strażaków z OSP Kąty wraz z innymi strażakami z gminy Krościenko n.D odbyli zajęcia praktycznie w komorze dymowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Zajęcia rozpoczęły się sprawdzeniem wiedzy na temat aparatury ODO, następnie wszyscy uczestnicy przeszli badania lekarskie by móc przystąpić do ćwiczeń dzięki którym sprawdzana jest kondycja i wytrzymałość.

Testy w komorze dymowej przeprowadzone zostały w aparatach na sprężone powietrze z założoną na twarz maską (bez dostępu powietrza z butli na ćwiczeniach wysiłkowych) , w następującej kolejności:

 

 1. Ergometr taśmowy – 800 m z prędkością 8 km/h
 2. Młot podciągowy  - 15 podciągnięć – obciążenie 34 kg
 3. Ergometr rowerowy – 1 min – obciążenie 200 W
 4. Drabina bez końca (ergometr drabinowy) – 15 m
 5. Ścieżka dymowa – ćwiczenie polegało na przejściu strażaka ubranego w sprzęt ODO zadymionej trasy na orientację, podczas którego należało realizować następujące zadania:
  1. Przejście przez zbiornik
  2. Pokonywanie różnicy poziomów
  3. Otwieranie przegród pionowych
  4. Przechodzenie przez otwory
  5. Przejście przez odcinek rurowy
  6. Pokonanie strefy cieplnej
  7. Poruszanie się w pomieszczeniach o różnych wysokościach

Celem testów i ćwiczeń doskonalących w komorze dymowej jest przygotowanie oraz sprawdzenie ratowników w zakresie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, podczas występowania obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, hałas)

Zajęcia tego dnia zapewne każdemu pozostaną długo w pamięci. Zdjęcia w galerii przedstawiają obrazowo czynności które zostały wyżej opisane.