40-lecie-OSP-Katy-1990-i  Zapraszamy na chwilę wspomnień. W dniu 10 czerwca 1990 r. odbyła się uroczystość 40 - lecia istnienia OSP w Kątach połączona z wręczeniem Sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo.

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach:

- Zbiórka członków OSP Kąty i innych przybyłych jednostek na placu przed remizą.

- Przemarsz jednostek OSP uliczkami i prezentacja Sztandaru.

- Wręczenie odznaczeń i medali zasłużonym członkom OSP Kąty.

- Otwarcia obchodów i powitania przybyłych gości dokonał prezes OSP Kąty, a przybyli goście wygłosili okolicznościowe referaty.